PEE (Pla Educatiu d’Entorn)
És una proposta de treball en xarxa entre els municipis, els centres educatius i les entitats dels municipis. Es formalitza amb un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i els ajuntaments.