La missió principal és la millora de l’èxit educatiu per tot l’alumnat del territori en totes les dimensions personal acadèmica, social i laboral.

Es treballa també pel foment de la llengua catalana, per afavorir la convivència, la cohesió social i el manteniment d’una xarxa educativa que doni resposta global, integral i eficaç als reptes educatius.
Les activitats extraescolars, esportives i culturals que ajuden el desenvolupament dels joves també en formen part.